"הסמלים" – ניגריה

0

מסכה עמוסת סמלים- אף המסכה הוא בצורת מדרגות הצבועות באדום (אהבה) העולות לדמות המגולפת באמצע המצח הצבועה בלבן (קשר עם האל). הדמות ספק חיה ספק אנושית מסמלת את היכולת לכוון מחשבות. שתי קרניים של איל מזדקרות ממעלה הראש צבועות בשחור ומסמלות כוח

1 במלאי