"הגנה מהאבות הקדומים" – בוריקינה פאסו

0

מסכה של אשה זקנה הצבועה בלבן כסמל לקשר עם האבות הקדומים. פניה משורטטות בקווים עדינים , עיניה עצומות, גבותיה משורטטות בקו דק ושחור היורד במורד אפה הדק. מסביב לפניה מתעקל קו דק ושחור וממנו יוצאים מעויינים גדולים הצבועים בשחור ולבן המסמלים קשר עם האבות הקדומים וכוח.

1 במלאי