"דברי החוכמה והאהבה" – מאלי

0

החצי התחתון של המסכה שלושה פיות צבועים באדום כסמל לדברי אהבה. פה אחד עגול ושני הפיות הנוספים בצורת חצי עיגול שקו מאורך מתנשא מעליו. במעלה הפנים שתי עיניים בצורת משולשים חלולים גדולים המאפשר ללובש המסכה לראות דרכה. ראש המסכה הוא דמות יושבת בעלת שני ראשים מחוברים שתוי הפנים ספק נשיים ספק ציפוריים, צבועים בלבן.

1 במלאי