Great throne Tikar in bronze

Great throne Tikar in bronze

כס מלכות מרשים ביותר שהגיע אלינו מקמרון, מפוסל מלאכת מחשבת ועשוי כולו מברונזה גובהו 1.70 ורוחבו 63 ס”מ.

מושב הכיסא רחב ומעוטר בצורות גאומטריות המשתלבות זו בזו, מעליו מתנשאת משענת גבוהה בת שתי קומות המורכבת משלל דמויות המקיפות את דמותו הגדולה של המלך ספק רוקד ספק יושב.

בכס המלכות המיוחד הזה בולטות לעין שלוש דמויות עיקריות:

זו של המלך במרכז המשענת, עוצמתי ומישיר מבט לצופה ושתי נשותיו, מקושטות ומרשימות הניצבות משני צדדי המשענת.

בסיס הכיסא מורכב משתי קומות מעוגלות של דמויות מפוסלות בקפידה ספק אנושיות שפק אל-אנושיות. במבט מקרוב מבחינים שכולן מנגנות בכלי נגינה שונים!